.

กศน.ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
1.การให้ข้อมูลข่าวสารของเว๊บไซท์ กศน.ตำบลรัษฎา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 


ASEAN

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS 

  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> ปรัชญา -> จริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
171   ระบบและหลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
172   จริยศาสตร์ของสัมพันธภาพทางการเมือง 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
173   จริยศาสตร์ของสัมพันธภาพในครอบครัว 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
174   จริยศาสตร์ในทางเศรษฐศาสตร์ ทางวิชาชีพ ทางการประกอบอาชีพ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
175   จริยศาสตร์ในนันทนาการ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
176   จริยศาสตร์ทางเพศ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
177   จริยศาสตร์ในการเข้าสังคม การร่วมสมาคม 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
178   จริยศาสตร์ในการบริโภค 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
179   จริยศาสตร์ในด้านอื่นๆ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้

 
 
 

                    นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

                  ผอ.สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต

               นางสาวจันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์

                          ครู กศน.ตำบล

 
กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1/5 ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : nfe.tumbon.rasada@hotmail.co.th