หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมการเรียน การสอน รูปแบบออนไบน์ ม.ต้น 
       18 สิงหาคม 2574 กิจกรรมการเรียน การสอน
โรงครัวสนาม เพื่อผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต 
       วันทึ่ 18 ส.ค. 2564
เปิดโรงครัวสนาม 
       วันที่ 17 สิงหาคม 2564 กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต
ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร “ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด” 
       วันที่
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (moph.go.th)  

5 ส.ค. 64 กิจกรรมการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ม.ปลาย เรียนรู้เกี่ยว ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด 
       กิจกรรมการเรียนการสอน แบบออนไลน์

 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ปลาย มีการเรียนการสอน ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน ทำกิจกรรมร่วมกัน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลราไวย์ ได้เข้าร่วมปลูกป่าชุมชนบ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

new