หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ 
       ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ชนะเลิศระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า ให้ กศน.น่าดูน่าดู และน่ามองยิ่งขึ้น 
       วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
โครงการชุมชนยั่งยืนตำบลราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
      วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาววริญญา บุตรเหล่ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการชุมชนยั่งยืนตำบลราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อ