ชื่อสถานศึกษา มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย รวม คิดเป็น %
อำเภอเมืองภูเก็ต 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 10(1000) 34 ครั้ง
อำเภอกะทู้ 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 17 ครั้ง
อำเภอถลาง 0(0) 0(0) 0(0) 2(200) 0(0) 3(300) 7 ครั้ง