หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมอาสายุวกาชาด
วิทยากรเครือข่ายกาชาด
งานชุมนุมวิทยากรยุวกาชาดครั้งที่1 จ.นครปฐม
งานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
อบรมลูกเสือ ขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
กิจกรรมผู้สูงอายุ ปี57 กศน.ตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ ชุมชนหลังศาลากลาง เทศบาลนครภูเก็ต
ศึกษาดูงานกาแฟโบราณ 5 เมษายน 2557
อบรมกาแฟโบราณ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลตลาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
สัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต
อบรมแกนนำนักศึกษา ต้านภัยยาเสพติด "เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปี ๒๕๕๗

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ต่อไป