.

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง ยินดีต้อนรับ 

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
แนะนำ กศน.ยะลา
บุคลากร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ
Profile
Acitvities
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
Site Map
กศน.อำเภอเมืองยะลา
กศน.อำเภอรามัน
กศน.ตำบลศรีสุนทร
กศน.ตำบลเทพกระษัตรี
กศน.ตำบลเชิงทะเล
กศน.ตำบลป่าตอง
กศน.ตำบลไม้ขาว
กศน.ตำบลสาคู
ศรช.เทพกระษัตรี
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน
กลุ่มงานคลัง
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันกาศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
All Course
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา
Menu on the right
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จังหวัดเคลื่อนที่
กาแฟยามเช้า
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
ขอรับใบแสดงผลการเรียน
Free WIFI
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ศูนย์อาเซียนห้องสมุดประชาชน
พัฒนาชุมชนอำเภอถลาง
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลป่าคลอก
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
อบต.เชิงทะเล
อบต.เทพกระษัตรี
อบต.ไม้ขาว
อบต.สาคู
เกษตรธรรมชาติ
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
 

-

นางสาวกนกอร มากนคร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอถลาง

นางสาววรัญญา จันทรโชตะ
 ครู คศ.1
สกร.อำเภอถลาง


นายไตรทศ มะโนสด
 ครูผู้ช่วย
สกร.อำเภอถลาง

 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
May 2567
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 May 2567
 
 

 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
All online 1 People
IP number 44.210.83.132
You are visitor number 129,439
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
78 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
Tel : 076-311992, 076-313114  Fax : 076-311992
Email : ืืnfe.thalang@gmail.com