หน้าหลัก    ถาม-ตอบ    รายละเอียด 
รายละเอียด
 
  คำถาม :

อยากเรียน กศน. ต้องทำอย่างไรบ้าง สมัครที่ไหน เปิดรับสมัครเมื่อไหร่


   คำตอบ :

กศน.ทุกแห่ง ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ ๑ ตลอดเดือนเมษายน
และรับสมัคร ภาคเรียนที่ ๒ ตลอดตุลาคม
ผู้สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล หรือจุดรับสมัครใกล้บ้านในช่วงเวลาราชการ

   ผู้ให้ข้อมูล :ผู้ดูแลระบบ