หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
25 พฤศจิกายน 2558 ทีมงาน กศน.อำเภอถลาง นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ "รักษ์บ้านเรา" ณ อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นำทีมโดย ครูวิลาวรรณ ครูลักขณาและครูเมธัส
กศน.ตำบลสาคู อำเภอถลาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการจัดกระบวนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การขยายพันธ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
นักศึกษา กศน.อำเภอถลาง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผ้ามัดย้อม" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารี เตชะวันโต. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
1 พ.ย. 2558 กศน.ถลาง ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล มาเป็นประธาน บรรยายพิเศษ มอบเกียรติบัตร นศ.ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 .ทีมงาน กศน.ถลาง ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผจว.ภูเก็ต ท่าน ผอ.นิโอะ นิมุ ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต รองนุกูล สวรรณรัตน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต และขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ภูวัชร กิ่งแก้ว ผอ.โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ ให้กับ กศน.ถลาง ได้ใช้ ตลอดมา
7 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอถลาง โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
4-5 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอถลาง จัดโครงการอบรมแกนนำ To Be Number One ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาทดลองยางภูเก็ต โดยมีท่าน ผอ.สมชาย จันทร์อยู่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีนักศึกษาแกนนำจาก 6 ตำบล ในอำเภอถลางจำนวน 70 คน
29/7/2557 กศน.อำเภอถลาง จัดอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบล "สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์" โดยมีนายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอถลาง เป็นประธานบรรยายพิเศษ นายกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผอ.กกต.จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรช่วงเช้า
วันที่ 12 พ.ค. 2557 กศน.เทพกระษัตรี (ศรช.) โดยอาจารย์วิลาวัลย์ ธุระหาญ นำนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
วันที่ 12 พ.ค. 2557 กศน.ตำบลไม้ขาว โดยอาจารย์ภาวดี วงแฝด นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันเข้าพรรษา ณ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
วันที่ 11 พ.ค. 2557 กศน.ตำบลเชิงทะเล โดยอาจารย์วิลาวรรณ ศรีเปารยะ นำนักศึกษาเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป