หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
1 พ.ย. 2558 กศน.ถลาง ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล มาเป็นประธาน บรรยายพิเศษ มอบเกียรติบัตร นศ.ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 .ทีมงาน กศน.ถลาง ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผจว.ภูเก็ต ท่าน ผอ.นิโอะ นิมุ ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต รองนุกูล สวรรณรัตน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต และขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ภูวัชร กิ่งแก้ว ผอ.โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ ให้กับ กศน.ถลาง ได้ใช้ ตลอดมา