หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
นักศึกษา กศน.อำเภอถลาง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผ้ามัดย้อม" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารี เตชะวันโต. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม