หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลสาคู อำเภอถลาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการจัดกระบวนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การขยายพันธ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558