หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 กศน.อำเภอถลาง
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน

Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

      แบบแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
      ที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

 ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นางศิริรัตน์ อินทรนิมิตร  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง พร้อมทั้งรับนโยบายการดำเนินงานต่อไป
 

 

 ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นางคนึงนิจ  เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประชุมประจำเดือนต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับนโยบายการดำเนินงานต่อไป

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
25 พฤศจิกายน 2558 ทีมงาน กศน.อำเภอถลาง นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ "รักษ์บ้านเรา" ณ อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นำทีมโดย ครูวิลาวรรณ ครูลักขณาและครูเมธัส
กศน.ตำบลสาคู อำเภอถลาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการจัดกระบวนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การขยายพันธ์พืช ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
นักศึกษา กศน.อำเภอถลาง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผ้ามัดย้อม" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารี เตชะวันโต. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
1 พ.ย. 2558 กศน.ถลาง ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคเรียนนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล มาเป็นประธาน บรรยายพิเศษ มอบเกียรติบัตร นศ.ดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 .ทีมงาน กศน.ถลาง ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผจว.ภูเก็ต ท่าน ผอ.นิโอะ นิมุ ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต รองนุกูล สวรรณรัตน์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.ภูเก็ต และขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ภูวัชร กิ่งแก้ว ผอ.โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ ให้กับ กศน.ถลาง ได้ใช้ ตลอดมา

แฟนเพจ กศน.อำเภอถลาง
 

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์
 
 

 
ข่าวการศึกษา
 

>> ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด <<