หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

thalang/web1/file_editor/moe.pdf 

 

 กศน.อำเภอถลาง
สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน

Specialised Expo 2028, Phuket Thailand

      แบบแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
      ที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

 ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นางศิริรัตน์ อินทรนิมิตร  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง พร้อมทั้งรับนโยบายการดำเนินงานต่อไป
 

 

 ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นางคนึงนิจ  เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประชุมประจำเดือนต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับนโยบายการดำเนินงานต่อไป

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้