.

   &&&  ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ  &&&    

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 
 
  หน้าหลัก     
 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

ประวัติการก่อตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง

 

 ประวัติความเป็นมา

ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2459 โดยกรมศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับประชาชน ในพระนครรวม 3 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ.2492 กระทรวงศึกษาธิการได้รับนโยบายให้จัดห้องสมุดสำหรับประชาชน ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ.2493 จึงได้มีห้องสมุดสำหรับประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 64 แห่ง

ในปี พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำนโยบายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขยายห้องสมุดประชาชนไปยังอำเภอ โดยกระทรวงมหาดไทยจัดหาสถานที่ในย่านชุมชน และกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งได้ประกาศระเบียบ ว่าด้วยห้องสมุดประชาชนในปี พ.ศ. 2495 จัดแบ่งห้องสมุดประชาชนออกเป็น 3 ประเภท คือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอำเภอ และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จึงได้จัดตั้งด้วยเงินประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 698,900 บาท แล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2526 มีลักษณะอาคารเป็นเอกเทศ ขนาด 8x12 เมตร ตามแบบแปลนห้องสมุดประชาชนขนาดเล็กสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 
อยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี สถานที่ใกล้เคียงคือสถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง

โทรศัพท์ 076-311273  โทรสาร 076-311992
phuket.nfe.go.th/thalanglib
https://www.facebook.com/thalanglib

 

แผนที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง

เวลาเปิด - ปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด - ปิดบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิด - ปิดบริการเวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์


บทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด

 1. บริการการอ่าน การศึกษาค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็คทรอนิกส์
 2. บริการยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
 3. บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 4. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
 5. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 6. บริการแนะแนว / แนะนำการอ่าน
 7. บริการอินเตอร์เน็ต
 8. บริการชั้นเปิด
 9. บริการช่วยการค้นคว้า ตอบคำถาม
 10. บริการสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดกิจกรรมเสริมความรู้
 11. บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้

การสมัครสมาชิก

จะต้องมีหลักฐานเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 3. สามเณร พระภิกษุสงฆ์
 4. ชาวต่างชาติ

ระเบียบการยืม / คืน

ระเบียบการยืม

 1. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการยืมและยืมด้วยตนเอง
 2. ห้ามนำบัตรสมาชิกของผู้อื่นมาใช้ มิฉะนั้นเจ้าของบัตรจะถูกงดใช้บริการยืมเป็นเวลา 1 เดือน
 3. ยืมได้รวมทั้งสิ้น 4 เล่ม / ชิ้น ยกเว้น นิยายกำลังภายใน ยืมได้ครั้งละ 1ชุด : 1 เรื่อง
 4. ระยะเวลาการยืมครั้งละ 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์
 5. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันยืมได้ 1 เล่ม
 6. หนังสือเรื่องเดียวกัน เล่มเดียวกันยืมติดต่อกันได้ตลอด แต่ถ้ามีผู้อื่นต้องการใช้ ให้งดยืมชั่วคราว
 7. ยืมวีดิทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี เทปคลาสเซ็ท ได้ครั้งละ 2 รายการ นาน 7 วัน

ระเบียบการคืน

 

 1. นำหนังสือ / สื่อโสตทัศนวัสดุ มาคืนตามวันกำหนดส่ง / ก่อนวันที่กำหนด
 2. กรณีคืนหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เกินกำหนดส่งผู้ยืมต้องเสียค่าปรับวันละ 2 บาท : 1 รายการ
 3. กรณีทำหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุสูญหายผู้ใช้ต้องชดใช้ ดังนี้
  • ชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของราคาหนังสือ
  • ซื้อหนังสือใหม่ชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันมาชดใช้
  • ในกรณีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันไม่มี ให้ซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และมีราคาไม่น้อยกว่าเล่มที่สูญหายมาชดใช้ 
  •  
  •  

313680.jpg
313693.jpg
313682.jpg
 

 

นางสาวกนกอร มากนคร

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง

 

นายวรากร ลิ่มทอง

บรรณารักษ์

 
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.117.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 94,652
 
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
78 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-311273  Fax : 076-311992
Email : warakornK03@gmail.com