.

   &&&  ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ  &&&    

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 
 
  หน้าหลัก     
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง สรรสร้างการเรียนรู้ สู่นิสัยรักการอ่าน ประสานเครือข่าย กระจายกิจกรรม ทำเป็นพลวัต จัดอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องคุณภาพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตชีวา
  2. พัฒนาห้องสมุดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
  3. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน
  4. พัฒนาประชาชนให้รักการอ่าน ประสานความร่วมมือ และร่วมคิดกับชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เป้าประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดให้มีความหลากหลาย และสามารถบริการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  2. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาของชุมชน และให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  3. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพความจำเป็น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  2. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 

 

นางสาวกนกอร มากนคร

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง

 

นายวรากร ลิ่มทอง

บรรณารักษ์

 
 
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.117.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 87,895
 
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
78 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-311273  Fax : 076-311992
Email : warakornK03@gmail.com