หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
23/01/62 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง ครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบลป่าคลอก ครูศรช. และนักศึกษาฝึกงานได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก โดยมีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ - กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง - กิจกรรมพัดละเลงคำ - กิจกรรมที่คั่นหนังสืออาเซียน - อ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง
กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง
กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง
กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง
กิจกรรมที่คั่นหนังสืออาเซียน
กิจกรรมที่คั่นหนังสืออาเซียน
กิจกรรมที่คั่นหนังสืออาเซียน
กิจกรรมพัดละเลงคำ
กิจกรรมพัดละเลงคำ
กิจกรรมพัดละเลงคำ
กิจกรรมพัดละเลงคำ
กิจกรรมพัดละเลงคำ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง