หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมล้วงไข่มหาสนุก 2. กิจกรรมรอบรู้อาเซียน 3. กิจกรรมบอกใบ้ทายคำ 4. กิจกรรมปาเป้า ว้าว ว้าว ว้าว 5. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 6. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์