หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง คุณครูกศน.ตำบลเทพกระษัตรี ครูศรช.และน้องๆนักศึกษาฝึกงาน กับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 11/12/61