หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ความสำคัญของการอ่านหนังสือ

  การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 ความหมายของการอ่าน คือ การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ ฟัง ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและนักเขียนนำเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มาก นอกจากนี้แล้วข่าวสารสำคัญ ๆ หลังจากนำเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอ่านจึงสำคัญและจำเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน สังคมปัจจุบัน

          ความสำคัญของการอ่านในสมัยโบราณที่ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ มนุษย์ได้ใช้วิธีเขียนบันทึกความทรงจำและเรื่องราวต่าง ๆ เป็นรูปภาพไว้ตามฝาผนังในถ้ำ เพื่อเป็นทางออกของอารมณ์ เพื่อเตือนความจำหรือเพื่อบอกเล่าให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเป็นสัญลักษณ์ที่คงทนต่อกาลเวลาจากภาพเขียนตาม ผนังถ้ำ ได้วิวัฒนาการมาเป็นภาษาเขียนและหนังสือ ปัจจุบันนี้หนังสือกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อมนุษย์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น ปัจจัยอันหนึ่งในการดำรงชีวิตคนที่ไม่รู้หนังสือแม้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบความสำเร็จใด ๆ ในสังคมได้หนังสือและการอ่านหนังสือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

 

 

              "ห้องสมุดแห่งรอยยิ้ม"

 

 

ห้องสมุดแห่งรอยยิ้ม

 

          “เมืองไทย เมืองยิ้ม 365 วัน ยิ้มเพื่อพ่อ”บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นวลพรรณ  ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการ ประธานโครงการฝ่ายไทยร่วมกับสมาคมแพทย์ พยาบาลไทยในสหรัฐอเมริกา ระดมทุนทรัพย์ช่วยปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กๆ ทั้งรูปแบบหนังสือมือสอง และเงินบริจาคโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง, ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” แม่ระมีดหลวง, โรงเรียนบ้านมูเซอหลังเมือง ทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ในเขตอำเภออมก๋อย และโรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมส่งต่อหนังสือเล่มใหม่น่าอ่านที่อาสาเมืองไทยร่วมกันคัดสรรอย่างดี จำนวนกว่า 2,000 เล่ม ให้ห้องสมุดเปิดโลกกว้างให้น้องอย่างเต็มที่

          ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจะเน้นการให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขแก่เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก แต่ในปีนี้โครงการให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ห่างไกลในชนบทเป็นหลัก และมุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต และการสาธารณสุข แบบง่ายๆ เหมาะสมตามวัย เพราะการศึกษา และการมีความรู้ที่ดี เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลต่อการสร้างคนให้มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้ราษฎรที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

          สมจิต  ตาคำแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์  กล่าวว่า เด็กๆ นักเรียนที่นี้ กว่าครึ่งอาศัยอยู่บนดอย โรงเรียนจึงเหมือนบ้านหลังที่สองที่เด็กได้พัก ได้อาศัย บางคนต้องกินนอนที่นี้ เพราะบ้านอยู่ไกลมากๆ เดินทางลำบาก บางคนเป็นเด็กยากจน กำพร้า ไร้ที่พึ่ง แต่ทุกคนมีความฝัน ฝันง่ายๆ คืออยากพูด อยากเขียน และอยากอ่านภาษาไทยให้ได้  เพราะเป็นสิ่งที่จะยืนยันความเป็นคนไทยของพวกเขาได้ดีที่สุด

          ด.ญ.ปรานอม  ยะมัง นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง กล่าวว่า ดีใจที่ได้หนังสือมากมาย ชอบอ่านหนังสือ เพราะที่นี้แทบไม่มีทีวีให้ดู อยากรู้ว่าโลกที่มันกว้างใหญ่ใบนี้มีอะไรบ้าง และเกิดอะไรขึ้นบ้าง หนังสือจะเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจเรียน และกล้าพอที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างที่ต้องการ  ขอบคุณพี่ๆ ใจดีที่เอาหนังสือมาให้อ่าน สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน จะอ่าน เขียนภาษาไทยให้ดี และจะเป็นคนไทยที่ดีในอนาคต

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปาล์มหลังขาว แห่งเดียวในโลกที่จังหวัดภูเก็ต 
      ปาล์มหลังขาว แห่งเดียวในโลกที่จังหวัดภูเก็ต !!!

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เกิดประโยชน์ทั้งทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ 
         

 
ภาพกิจกรรม
 
เปิดเพจ "เพียงขวัญ วรรณศิลป์" ซึ่งเป็นนามปากกาของ นายวิรัตน์ เจริญฤทธิ์ โดยมีห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางเป็นแอดมินดูแลเพจ ซึ่งทางเราจะอัพเดทผลงานของผ่านทาง โซเชียลมีเดีย เพราะปัจจุบันท่านอายุ 76 ปีแล้ว และไม่ค่อยถนัดด้าน IT และนี่คือพื้นที่ใหม่ เป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่ผสมผสานกับคนรุ่นเก่า เราจึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานให้ติดตามต่อไป ติดตามผลงานของท่านได้ทาง : เพจ "เพียงขวัญ วรรณศิลป์" FB : ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง เพจ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-635691650192466/?modal=admin_todo_tour
23/01/62 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง ครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบลป่าคลอก ครูศรช. และนักศึกษาฝึกงานได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก โดยมีกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ - กิจกรรมแยก...ก่อน...ทิ้ง - กิจกรรมพัดละเลงคำ - กิจกรรมที่คั่นหนังสืออาเซียน - อ่านนิทานให้น้องฟัง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง คุณครูกศน.ตำบลเทพกระษัตรี ครูศรช.และน้องๆนักศึกษาฝึกงาน กับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย 11/12/61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมล้วงไข่มหาสนุก 2. กิจกรรมรอบรู้อาเซียน 3. กิจกรรมบอกใบ้ทายคำ 4. กิจกรรมปาเป้า ว้าว ว้าว ว้าว 5. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 6. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ประตูเมืองภูเก็ต (GATE WAY)
 

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกิจกรรม"อบจ. สัญจรพบประชาชน" วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ประตูเมืองภูเก็ต