หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 257
  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เกิดประโยชน์ทั้งทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ  
      

 

 

              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกาศ "ปลากัดไทย" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติด้วยมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว

 

 

นอกจากนี้ ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล และยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทั้งนี้สำหรับ "ปลากัดไทย" ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta splendens เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ "Siamese Fighting Fish" หรือ "Siamese Betta" จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทย มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงประกาศให้ "ปลากัดไทย" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

 : ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: 2562-02-06