หน้าหลัก    ผลงานของเรา    รายละเอียด 
ผลงานของเรา
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 247
  ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  
      

โครงการ”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริฯนอกจากจะเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันจัดทำแล้ว ยังมีเป้าหมายให้ชุมชนชาวตลาด และผู้สนใจทั่วไปได้มีหนังสือหรือสื่อที่มีความหลากหลายไว้อ่านอยู่เป็นประจำ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้ประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          จากนโยบายดังกล่าว กศน.อำเภอถลาง จึงมอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านลงสำรวจความต้องการของประชาชนและพ่อค้า แม่ค้าชาวตลาดในเขตอำเภอถลาง

          ตลาดสดเทศบาลเทพกระษัตรี ม.1 ต.เทพกระษัตรี ซึ่งจะเปิดในช่วงเวลาเช้า 04.00-10.00 น.ซึ่งผลสำรวจปรากฏว่า พ่อค้า แม่ค้า ชาวตลาดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้ประสานการจัดตั้งห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ซึ่งทางเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีและนายโอชา เทพณรงค์ ประธานตลาดสดพร้อมทั้งคณะกรรมการชาวตลาดสด รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้ายังให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตั้งและเปิดได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยมี นายธนสาร จิรจามร นายกเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับคณะกรรมการและชาวบ้านในพื้นที่

การจัดให้บริการ

          ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสดเทศบาลเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นต้นแบบของจังหวัดภูเก็ต โดยท่าน ธนสาร จิรจามร(นายกเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี)เป็นผู้กำหนดสถานที่ ที่มีบริเวณกว้างให้จำดำเนินการ พร้อมทั้งสนับสนุน สื่อ วัสดุ การจัดการ การดูแลรักษาตลอดจนการให้บริการต่างๆ อีกทั้งมีชาวตลาดที่อยู่ใกล้เคียง ก็ร่วมกันดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งจะร่วมดำเนินการให้เกิดประโยชน์ อย่างเหมาะสม ตามวิถีชีวิตของชาวตลาด ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ในปัจจุบันได้มีการนำหนังสือจากห้องสมุดไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนสัปดาห์ละครั้ง และมีผู้มาบริจาคหนังสือย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีอาสาสมัครที่ดูแลห้องสมุดชาวตลาดได้แก่

1.นายโอชา เทพณรงค์    ประธานตลาดสด

2.นายสุริยา   โดะโอย    รองประธาน

 

3.อาสาสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอถลาง

สถานที่ตั้ง ตลาดสดเทศบาลเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำนักงาน กศน.อำเภอถลาง ชื่อ นายสมชาย   จันทร์อยู่ (ผู้อำนวยการ)

คำขวัญส่งเสริมการอ่าน อยากซื้อกับข้าวให้ไปตลาด อยากฉลาดต้องอ่านหนังสือ

 

จำนวนผู้ใช้บริการ เฉลี่ย 12 คน/วัน(ครั้ง)