หน้าหลัก    ผลงานของเรา    รายละเอียด 
ผลงานของเรา
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\thalanglib\core_main\function\function_button.php on line 247
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง โดยนายวรากร ลิ่มทอง ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุด ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ กศน.จังหวัดภูเก็ต  
      

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง โดยนายวรากร ลิ่มทอง ตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุด ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ กศน.จังหวัดภูเก็ต โดยเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุด และเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาของการจัดการศึกษาของ กศน.

-อาคารสถานที่ ซึ่ง กศน. ตำบลไม่ได้มีสถานที่เป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ แต่ที่เป็นอยู่แล้วได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
-อัตรากำลังและความมั่นคงของบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ซึ่งยังขาดอัตรากำลังอยู่
-เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัย บางที่ที่ทันสมัยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอื่น แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังขาดแคลน
-กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาของ กศน. ซึ่งบางเรื่องได้ดำเนินการแล้ว และบางเรื่องจะดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป