หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 
 
 ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ นางศิริรัตน์ อินทรนิมิตร  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง 
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง พร้อมทั้งรับนโยบายการดำเนินงานต่อไป
 

ประวัติความเป็นมา :

เนื่องจากพื้นที่ของตำบลเทพกระษัตรีเป็นค่ายเมืองเก่าสมัยเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง ซึ่งสมัยนั้ยเจ้าเมืองถลางได้เสียชีวิต คุณย่ามุกและคุณย่าจันได้ร่วมกันรบจนชนะพม่า ดังนั้นในพื้นที่ของบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายรบชนะพม่า จึงได้ชื่อว่าตำบลเทพกษัตรี ตามชื่อของย่าจัน ซึ่งได้รับพระราชทานนามมา ซึ่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แบบ คือ มีองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลเทพกระษัตรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 19 กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านระบายน้ำออกสู่ทะเล

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลไม้ขาว และทะเลอันดามัน
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลศรีสุนทร
ทิศตะวันออก ติดกับเทือกเขาพระแทว ตำบลป่าคลอก
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลเชิงทะเล และตำบลสาคู

 จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,807 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,209 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ค้าขาย, รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, เกษตรกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระนางสร้าง
2. วัดพระทอง
3. วัดม่วงโกมารภัจ
4. อุทยานแห่งชาติ (น้ำตกโตนไทร)
5. ศาลเจ้าแม่หลักเมือง
6. ท่าเทียบเรือแหลมทราย
7. วัดเมืองใหม่
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน

 

 

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557

 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
13 มิถุนายน 65 เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (MOU) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเมืองใหม่
มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ และมอบแผ่น ซีดี สมานฉันท์ เดินหน้าประเทศไทย ชุมชนบ้านค่าย ตำบลเทพกระษัตรี

fanpage กศน.ตำบลเทพกระษัตรี