.

กศน.ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������.��������������������������������������������� 
������������������������.���������������������������������������������
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

กศน.ตำบลเทพกระษัตรี

                       

ที่ตั้ง

ประวัติ กศน.ตำบลเทพกระษัตรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และ ๗ ชุมชน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านตะเคียน , หมู่2 บ้านแขนน , หมู่3 บ้านเหรียง , หมู่4 บ้านดอน , หมู่5 บ้านเมืองใหม่ , หมู่6 บ้านแหลมทราย , หมู่7 บ้านนาใน ,หมู่8 บ้านพรุสมภาร , หมู่9 บ้านป่าครองชีพ , หมู่10 บ้านท่ามะพร้าว , หมู่11 บ้านควน
ประวัติความเป็นมา :

เนื่องจากพื้นที่ของตำบลเทพกระษัตรีเป็นค่ายเมืองเก่าสมัยเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง ซึ่งสมัยนั้ยเจ้าเมืองถลางได้เสียชีวิต คุณย่ามุกและคุณย่าจันได้ร่วมกันรบจนชนะพม่า ดังนั้นในพื้นที่ของบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายรบชนะพม่า จึงได้ชื่อว่าตำบลเทพกษัตรี ตามชื่อของย่าจัน ซึ่งได้รับพระราชทานนามมา ซึ่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แบบ คือ มีองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลเทพกระษัตรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 19 กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านระบายน้ำออกสู่ทะเล

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลไม้ขาว และทะเลอันดามัน
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลศรีสุนทร
ทิศตะวันออก ติดกับเทือกเขาพระแทว ตำบลป่าคลอก
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลเชิงทะเล และตำบลสาคู

 จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,807 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,209 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ค้าขาย, รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, เกษตรกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดพระนางสร้าง
2. วัดพระทอง
3. วัดม่วงโกมารภัจ
4. อุทยานแห่งชาติ (น้ำตกโตนไทร)
5. ศาลเจ้าแม่หลักเมือง
6. ท่าเทียบเรือแหลมทราย
7. วัดเมืองใหม่
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน

 

 

นางศิริรัตน์  อินทรนิมิตร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอถลาง


 

 นางกีรติกา  ศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบลเทพกระษัตรี

 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยานยน 2566
 
 
 
กศน.ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ม.5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 083-6448240
Email : keeratika2012@hotmail.co.th