ฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

Login Page สำหรับ กศน.อำเภอทั้ง 3 แห่ง

User Name **เข้าระบบด้วยชื่ออำเภอ(ภาษาไทย)
Password
 


 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version2.0 ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.