.

กศน.ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
1.การให้ข้อมูลข่าวสารของเว๊บไซท์ กศน.ตำบลรัษฎา ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

 


ASEAN

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS 

  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> เทคโนโลยี -> การจัดการธุรกิจ ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
651   บริการสำนักงาน 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
652   การสื่อสารด้วยภาษาเขียน 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
653   ชวเลข 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
654   654 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
655   655 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
656   656 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
657   การบัญชี 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
658   การบริหารจัดการองค์กร 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้
659   การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 27/11/2555 ไม่สามารถจัดการได้

 
 
 

                    นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร

                  ผอ.สกร.อำเภอเมืองภูเก็ต

               นางสาวจันธิราย์ พิบาลฆ่าสัตว์

                          ครู กศน.ตำบล

 
กศน.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
1/5 ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-211277  Fax : 076-240440
Email : nfe.tumbon.rasada@hotmail.co.th