ประเภทโครงการ/กิจกรรม:   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่ รายละเอียด
1 09/11/2017 ถึง 09/11/2017 2-รำไม้พลอง กศน อำเภอเมืองภูเก็ต รายละเอียด
2 30/03/2018 ถึง 30/03/2018 34- รายละเอียด
3 05/12/2019 ถึง 05/12/2019 36-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลป่าตอง รายละเอียด
4 02/12/2019 ถึง 02/12/2019 37- รายละเอียด
5 02/12/2019 ถึง 02/12/2019 38- รายละเอียด
ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่ รายละเอียด
!-- /.content-wrapper -->