ประเภทโครงการ/กิจกรรม:   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม

ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่ รายละเอียด
1 27/12/2019 ถึง 28/12/2019 35- ณ กศน.ตำบลป่าตอง รายละเอียด
ลำดับ วันที่ โครงการ สถานที่ รายละเอียด
!-- /.content-wrapper -->