เรื่อง
ปฏิบัติ
20 เม.ย. 2561 แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561) *เฉพาะ เมืองภูเก็ต กะทู้ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน - กันยายน 2561) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุดประชาชน) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา "Keep Phuket Clean by our hands and Hearts" ประจำเดื กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 เม.ย. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเท *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว