เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกาา 2564 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ม.ค. 2565 ขอส่งมอบสมุด QR Code หนังสือเสริมชุดวิชา การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2565 โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 การจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. Kick off กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ม.ค. 2565 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ม.ค. 2565 การดำเนินการตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนถะครู กศน.ด้านการสอนภาษาอังกฤษ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
12 ม.ค. 2565 ขอเชิญอบรมหลักสูตรจิตอาสาสำนักงาน กศน. *เฉพาะ เมืองภูเก็ต ถลาง รับหมดแล้ว
12 ม.ค. 2565 ส่งรายชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ม.ค. 2565 สรุปรายงานผลการสำรวจความต้องการใช้อาคาร สถานที่ของดรงเรียน สพฐ. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ