เรื่อง
ปฏิบัติ
13 ธ.ค. 2564 การอบรมหลักสูตรกาพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2564 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านการจัดการเรียนร้แบบออนไลน์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2564 แต่งตั้งรักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2564 การดำเนินการจัดกิจกรรมในห้วงปีใหม่ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ธ.ค. 2564 ด่วนที่สุด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2564 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 ธ.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ