เรื่อง
ปฏิบัติ
22 ส.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรำพะชุมวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มอันดามัน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ "ช่องทางการให้บริการสื่ออนไลน์เพื่อการศึกษา" กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 ส.ค. 2566 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกาา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ส.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
21 ส.ค. 2566 ขอประชาสัมพันธ์ สุนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ส.ค. 2566 ส่งประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ส.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอถลาง รับแล้ว
21 ส.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครุ กศน. ประจำปี 2566 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต รับแล้ว