หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File
1 การตีมีด 80
2 การทำชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 100
3 การทำผ้าด้นมือ 80
4 การทำเหล็กดัด 80
5 การทำอิฐบล๊อคประสาน 60
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม 60
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด 80
8 การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 60
9 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว 40
10 การผลิตและแปรรูปกระดาษสา 60
11 การทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ 60
12 นานาไส้กรอก 60
13 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข 60
14 ไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ 100
15 ลวดพันถ้วยรับน้ำยาง 40
16 การเดินสายไฟฟ้า 60
17 ช่างทำเหล็กดัด 60
18 การทำข้าวหลามใบเร็ต 15
19 ช่างกระจก 53
20 ทาสี 40
21 เบเกอร์รี่ 60
22 การทำเบเกอร์รี่ 50
23 การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 15
24 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 60
25 ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน-เคียนซา 48
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File