หลักสูตรกลุ่มอาชีพ .

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File
1 การจัดและตกแต่งสวนหย่อม 60
2 การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้่า 100
3 การทอผ้าไหมสุรินทร์ 200
4 การทำบ้านดิน 120
5 การทำผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด 108
6 การทำผ้าบาติก 150
7 การสร้างแอนิเมชั่น2มิติเพื่อธุรกิจ 60
8 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 60
9 การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป 164
10 เครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้ 176
11 งานใบตอง 100
12 ช่างเขียนภาพลายเส้น 80
13 การเขียนภาพสีน้ำประเภทภาพทิวทัศน์ 80
14 ช่างเขียนภาพสีน้ำประเภทภาพบุคคล 80
15 ช่างเขียนภาพสีน้ำประเภทภาพหุ่นนิ่ง 80
16 ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยและกระดาษกล้วย 130
17 ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์ 50
18 ศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง 50
19 การทำดอกไม้จันทน์ 12
20 การทำดอกไม้จันทร์ 8
21 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 15
22 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 12
23 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 30
24 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 6
25 การจักสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด 20
26 หลักสูตรการเต้นลีลาศ 3
27 การรำกระบองเพื่อสุขภาพ 3
28 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 50
29 การทำดอกไม้จันทน์ 6
30 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 5
31 การทำดอกไม้จันทน์ 12
32 การทำเทียนหอมแฟนซี 17
33 การทำดอกไม้จันทน์ 24
34 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 5
35 การคัดแยกขยะลดสภาวะโลกร้อน 6
36 การทำยาดมสมุนไพร 5
37 การทำบัญชีครัวเรือน 5
38 การทำขนมชั้น 5
39 การทำดอกไม้จันทน์ 12
40 การจักสานผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว 12
41 การทำสังขยาจิ้มขนมปัง 10
42 ชื่อหลักสูตร กิจกรรม อบรมทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการแก่เยาวชน 6
43 การจัดดอกไม้แบบช่อบูเก้ 10
44 การทำยาหม่องไพล 3
45 การเพิ่มมูลค่าการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 5
46 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและเพิ่มมูลค่าขยะในชุมชน 5
47 การจัดพวงหรีดดอกไม้จันทน์และการจัดดอกไม้หน้าศพ 21
48 การทำสร้อยข้อมือจากสายเอ็นและลูกปัด 9
49 การจัดการขยะแบบผสมผสาน 5
50 การใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 5
51 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการขยะมูลฝอย 3
52 การทำดอกไม้จันทน์ 35
53 กะละแมรืโบราณเพื่อธุรกิจชุมชน 25
54 การทำดอกไม้จันทน์ 6
55 การฝึกอบรมการทำบรรจุภัณฑ์ในชุมชน 31
56 การทำดอกไม้จันทน์ 20
57 โครงการรณรงค์ลดขยะ ลดภารชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6
58 หลักสูตรวิชาดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวง ร.9 12
59 การทำขนมจีนเส้นสดด้วยข้าวไร้เบอร์รี่ 21
60 การใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 5
61 การทำดอกไม้จันทน์ 5
62 การทำดอกไม้จันทน์ 35
63 การเรียนรู้เทคโนดลยีดิจิตอลสำหรับชุมชน 5
64 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3
65 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6
66 การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ 20
67 การทำผ้าคลุมโต๊ะ 20
68 การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ 20
69 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 8
70 กฎหมายดิจิทัล 3
71 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3
72 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 12
73 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 35
74 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า 35
75 การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ 75
76 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3
77 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3
78 การจัดการขยะมูลฝอย 3
79 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 20
80 การจัดการขยะในครัวเรือน 5
81 dการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 10
82 กายบริหารด้วยผ้าขาวม้า 3
83 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3
84 การทำดอกไม้จันท์แบต่างๆ 20
85 หลักสูตรวุ้นแฟนซี 10
86 การทำบัญชีครัวเรือน 10
87 การจัดทำพวงมาลาดอกไม้ธรรมชาติ 30
88 หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6
89 การถักกระเป๋าจากเชือกร่ม 30
90 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดอนสัก) 3
91 ดอกไม้จันทน์จากใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 30
92 ดอกไม้จันทน์จากใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 30
93 การถอดบทเรียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย-ไชยา 3
94 การทอพรมยกดอก 50
ลำดับ หลักสูตร จำนวน (ชม.) File